aktuell

SOLO, JEREMIAH SYMPHONY, BERNSTEIN, DENNIS RUSSELL DAVIES, MDR SINFONIEORCHESTER
DOM ERFURT 23 September, GEWANDHAUS LEIPZIG 26 September 2021

CHERUBINO
, GERARD JONES, GABRIELLA TEYCHENNÉ, THEATER LUZERN
30 Oktober, 5, 7, 25, 27, November, 5, 17, 23, 26, 31 Dezember 2021, 19, 23, 25 Februar 2022

RAMIRO, CORDULA DÄUPER, CHRISTIAN ROHRBACH, STAATSTHEATER MAINZ

1, 27 Dezember 2021

HÄNSEL, ERIK RASKOPF, HERMANN BÄUMER, STAATSTHEATER MAINZ
30 Dezember 2021, 15, 30 Januar 2022

LUCRETIA, SARAH DERENDINGER, JESSE WONG, THEATER LUZERN
19 März, 2, 16 April, 13, 15, 20 Mai 2022

SOLO, LES OFFICES DES TÉNÈBRES, MICHAEL KLEINE, JOHANNES KELLER, ST ALBAN KIRCHE BASEL
12, 13, 14 avril 2022

PIACERE
, CARLOS WAGNER, HERMANN BÄUMER, STAATSTHEATER MAINZ
30 Mai, 12, Juni, 1, 3, 22 Juli 2022