news

SOLO, JEREMIAH SYMPHONY, BERNSTEIN, DENNIS RUSSELL DAVIES, MDR SINFONIEORCHESTER
DOM ERFURT 23 September, GEWANDHAUS LEIPZIG 26 September 2021

CHERUBINO
, GERARD JONES, GABRIELLA TEYCHENNÉ, THEATER LUZERN
30 October, 5, 7, 25, 27, November, 5, 17, 23, 26, 31 December 2021, 19, 23, 25 February 2022

RAMIRO, CORDULA DÄUPER, CHRISTIAN ROHRBACH, STAATSTHEATER MAINZ

1, 27 December 2021

HÄNSEL, ERIK RASKOPF, HERMANN BÄUMER, STAATSTHEATER MAINZ
30 December 2021, 15, 30 January 2022

LUCRETIA, SARAH DERENDINGER, JESSE WONG, THEATER LUZERN
19 March, 2, 16 April, 13, 15, 20 Mai 2022

SOLO, LES OFFICES DES TÉNÈBRES, MICHAEL KLEINE, JOHANNES KELLER, ST ALBAN KIRCHE BASEL
12, 13, 14 April 2022

PIACERE, CARLOS WAGNER, HERMANN BÄUMER, STAATSTHEATER MAINZ
30 Mai, 12, June, 1, 3, 22 July