SOLENN LAVANANT LINKE

NEWS

2019

DONNA ELVIRA Luzerner Theater. Benedikt von Peter/Clemens Heil                  13, 18, 20, 23, 27 JANUARY, 3, 7, 16 FEBRUARY, 1, 17, 23 MARCH, 22, 28 APRIL, 29 MAI,
6 JUNE 2019

CHERUBINO
Staatstheater Mainz. Elisabeth Stöppler/Valtteri Rauhalammi         5, 21 JANUARY, 8 MAI, 1 JUNE 2019

RECITALS with Ensemble Mondrian "Um Mitternacht"
Alban Berg 4 Lieder opus 2,  Rückert Lieder Mahler                                                          4 APRIL CHUR/Postremise  8 APRIL Zürich/Atelier Klang und Raum 9 APRIL BASEL/Gare du nord
12 APRIL
Winterthur/Konservatorium   

Missa in Cminor/Mozart 
Jubiläumskonzert Kantorei St. Peter
Sebastian Goll
22 JUNE 2019
 St. Peter Zürich


And many more after the summer break...